Colección de filtros ópticos
Instrumentos de Óptica


Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004