Espectroscopio
Aparello para o estudio de espectros lumínicos

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004