Planetario con globo de cristal
Bóveda celeste e sistema solar que reproduce o movemento dos planetas

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004