Planetario con globo de cristal
Disco con puntos cardinais e signos do zodíaco

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004