Planetario con globo de cristal
Detalle de planetas e mecanismo

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004