Esfera armilar. Sistema de Ptolomeo
Representación da Terra como centro do mundo

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004