Esfera armilar. Sistema de Ptolomeo
Detalle dos planetas arredor da Terra

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004