Escarabello
Vista do interior

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004