Gato ou cric
Máquina para levantar grandes pesos a pouca altura

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004