Bovina de inducción
Transforma corrente contínua en corrente alterna

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004