Balanza de precisión
Determinación do peso relativo dos corpos

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004