Caixa de resistencias
Medición da resistencia dos conductores

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004