Páxina de recursos
Versión orixinal publicada en quesabesde.com © >>

COMO USAR OS MODOS DE FUSIÓN SEN PERDERSE NA XUNGLA

O método que máis practicamos cos modos de fusión é o de ensaio e erro. Percorremos todo o repertorio observando qué resultado se achega máis ao que temos en mente, ou simplesmente curioseamos. Logo de moitas probas, imos lembrando que certos modos son eficaces para axustes e efectos que adoitamos facer. Mais indagar nos seus fundamentos pode orientar moito sobre cómo empregar e combinar os modos.

No artigo anterior vimos en qué consistían os modos de fusión, cómo influe neles a opacidade, e a relación que teñen con algúns cálculos e axustes básicos.

Para chegar a ter unha comprensión global neste asunto hai que superar varios inconvenientes. Bastantes modos de fusión aparecen en distintos programas con diferente denominación. Nos menús de axuda relátase o que fai cada modo, pero prácticamente nunca din por qué nin cómo o fan.

Cos libros de aprendizaxe acontece o mesmo, e poucos autores -imos facer excepción con Ben Willmore- se molestan en contarnos en qué situacións levan aplicado con éxito cada modo de fusión.

Modos que xogan coa opacidade
O modo por defecto en calquera programa é o chamado Normal. Só cabe xogar coa opacidade como variable. Outros modos, como Borrar, Detrás ou Disolver, céntranse tamén no manexo da opacidade.

Borrar non é un modo de fusión de capa, senón somente de recheo ou pincel. é indiferente á cor activa, e canto máis opaca é a pincelada, máis transparentes se volven os píxeles da capa. Detrás respeta os píxeles opacos e pinta sobre a transparencia. Serve para cubrir os ocos na capa, ou crear fondos e resplandores arredor das figuras. Disolver sustitue os graos de transparencia por un tramado aleatorio de píxeles opacos.

Modos que actúan sobre o brillo
Un grupo numeroso de modos funciona como o farían os reguladores da ferramenta Niveis. Poden formarse varios tríos que constan dun modo que acrara, outro que escurece e outro que fai ambas as duas cousas. Vexamos en gráficos de curvas cómo actúa o valor do píxel sobre os posibles valores da capa inferior:

En Acrarar, o negro non actúa. mais outro valor calquera cubre todos os píxeles máis escuros, e respeta os que son máis craros. Escurecer funciona á inversa, e o branco non afecta á imaxe. En Luz focal é o gris medio o que non varía os valores. Os píxeles máis craro