* Artigos - * Tutoriais - * Modos de fusión - * Recursos

Esta é unha recopilación de aportacións aparecidas orixinalmente en foros e páxinas de Internet, e tamén de apuntes deseñados para cursos de Imaxe dixital.
Nalgúns casos están correxidos ou actualizados dende a súa primeira aparición. As versións en español publicadas en páxinas web seguirán disponibles nos seus servidores, ofrecendo sempre a redacción orixinal en galego, ou ben as dúas, nesta páxina.

-------------------- Artigos didácticos --------------------

Resolución. A medida da imaxe dixital
A resolución e os tres tamaños dunha imaxe dixital: en píxeles, informático e superficial
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Redimensionado. Cambiando o tamaño das fotos
Fundamentos para o control do tamaño: escalado ou remostraxe
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Interpolación, compresión e outras amizades perigosas
Unha ollada aos efectos da Interpolación, compresión e rotacións na fotografía dixital
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Rutinas para despóis de disparar. Cámaras de 2 a 4 megapíxeles
Orientacións para o postproceso das fotos dixitais
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Rutinas para despóis de disparar. Cámaras de 5 a 8 megapíxeles
Orientacións para o postproceso das fotos dixitais
Versión publicada en
quesabesde.com ©
A cor da fotografía dixital
Sistemas e modos de cor
Profundidade de bits
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Cambios de modo
Conversións entre bitmaps, escala de grises,
cor indexada e RGB. Sepia e virados
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Axuste de Niveis
Uso típico desta ferramenta, esencial no
axuste tonal das imaxes
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Axuste con curvas. ¡agárrense!
Control e flexibilidade para o axuste tonal
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Curvas de axuste. Exemplos prácticos
Trazados característicos con Curvas
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Dimensión e Tono. As dúas caras da imaxe dixital
Acraracións útiles para organizar o axuste
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Destripar o Histograma
Para comprender e interpretar os datos
que se ofrecen no histograma
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Mellorar o enfoque
Aclaracións e estratexias sobre o uso da máscara de enfoque
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Seleccións: o que hai detrás da máscara
Enmascaramento mediante seleccións
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Seleccións: o traxe a medida
Crear e combinar seleccións. Máscara rápida
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Capas: ¿a qué piso vai?
Superposición de elementos na imaxe. Opacidade e transparencia
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Capas: Ao séptimo, por favor
Xestión de capas, visibilidade, transformacións e efectos de capa
Versión publicada en
quesabesde.com ©
A compresión de imaxes
Métodos e técnicas de compresión con e sen perda de datos
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Canles. Recipientes da cor
Codificación e tratamento de imaxes a cor mediante canles
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Por qué a 16 bits
Razóns para aproveitar as posibilidades dunha gama tonal expandida
Versión publicada en
quesabesde.com ©
O tampón de clonar
Consellos e estratexias para o manexo desta ferramenta de retoque
Versión publicada en
quesabesde.com ©
RAW. Razóns de peso
Vantaxes de manexar e preservar os datos da toma non procesados
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Accións: o piloto automático
Técnicas para optimizar o tratamento evitando o traballo repetitivo
Versión publicada en
quesabesde.com ©
Técnicas de filtrado
Cómo se filtran as imaxes con máscaras de convolución
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Crear filtros persoais
Experimentación con máscaras de convolución
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Xestión da cor: unha torre de Babel
Conceptos básicos sobre o comportamento das cores nos sistemas informáticos
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Flexibilidade para retocar
Transición, Pincel de Historia e Capas de Axuste
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Transparencia: unha ollada ao máis alá
Control da opacidade nas capas, e fondos ocultos
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Axuste básico da Cor
Corrección da cor mediante o axuste de canles e dos atributos perceptivos
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Igualar as cores en fotomontaxes
Métodos para evitar as diferencias na cor cando se combinan distintas fotografías
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Transformar e deformar imaxes
Manipulación de capas e seleccións coas ferramentas de transformación
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Correxir inclinacións e perspectivas
Corrección de defectos de toma con ferramentas de distorsión e filtros
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Adaptar fotos a perspectivas e cilindros
Integración en superficies planas ou curvas
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Brillo e Contraste
Cómo funcionan os comandos brillo e contraste
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Posterizar imaxes
Facer imaxes de tintas planas con Umbral, Posterizar e capas en modo Mestura definida
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Técnicas de coloreado
Diferentes formas de aplicar cor a unha fotografia en grises
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Colorear por zonas
Descrición detallada dun proceso de coloreado con capas de axuste e modos de fusión
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Unha ollada aos modos de fusión

Cálculos básicos na fusión de capas

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Como usar os modos de fusión sen perderse na xungla
Como xogan os modos de fusión coa opacidade, a craridade e as canles de cor
Versión publicada en
quesabesde.com ©

Controlar os retoques con modos de fusión

Aplicacións prácticas dos modos

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Dixitalizar documentos: a biblioteca virtual
Dixitalizar fondos documentais con cámara e con escáner

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Tratamento e axuste de textos dixitalizados
Técnicas para mellorar a lexibilidade de textos e manuscritos dixitalizados

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Película e sensor, dúas animas sensibeis
Escalas de sensibilidade en fotografía clásica e dixital

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Sinal vs Ruido !Máis alto, por favor!
Tipoloxía do ruido en sistemas dixitais, e técnicas para contrarrestalo

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Imaxes dinámicas e interactivas
Cómo crear animacións, imaxes de sustitución, e efectos rollover por sectores

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Dominar o exceso de contraste
Resolver fotografías moi contrastadas con Corrección selectiva e Revelado duplo

Versión publicada en
quesabesde.com ©

HDR: Tronzando barreiras
Obtención de imaxes de alto rango dinámico

Versión publicada en
quesabesde.com ©

A Cor baixo control

Contrarrestar a iluminación dominante mediante Dianas e mostras

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Fundamentos de Impresión

Tramas, tintas e soportes

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Tecnoloxías de Impresión

Sistemas para a impresión doméstica e profesional

Versión publicada en
quesabesde.com ©

PhotoShop CS3. Novidades, as suficientes

Primeira toma de contacto coa nova versión

Versión publicada en
quesabesde.com ©

Sobre o rango dinámico
Diferenciar conceptos como exposición, densidade, gamma e rango dinámico
Versión en español
Test jpg 2000
Resultados dun test sobre as capacidades deste formato e as súas relacións de compresión
Versión publicada en ojodigital.com
Proporción, rectángulos e formatos
Proporción estática e dinámica. Bases proporcionais nos soportes das imaxes
Versión publicada en ojodigital.com
A Proporción Áurea
Parte I: A Xeometria

Estudio xeométrico da Proporción
Versión en español
Parte II: A Arte
A Proporción nas obras de arte
Versión en español
Parte III: A Fotografia
A Proporción na fotografia
Versión en español

Arriba-------------------- Tutoriais -------------------- Arriba

Efecto bola de cristal 
Versión publicada en ojodigital.com
Sustituir ceo sobreexposto
Versión publicada en ojodigital.com
Seleccionar o pelo en siluetas 
Versión publicada en ojodigital.com
Escanear orixinais grandes 
Versión en español
Efectos de cor
Versión en español
Exercicio con canles e capas
Facemos unha sombra paralela manualmente, primeiro con canles e despóis con capas
Versión en español
Outro exercicio con capas
Trátase de facer a partir dun motivo, unha serie de repeticións a intervalos regulares 
Versión en español
Exercicio con máscaras de capa
Probamos as posibilidades máis básicas de recorte e movemento con máscara de capa
Versión en español
Máscaras de capa, fusión e motivos  
Versión publicada en ojodigital.com
Transicións con degradado e máscara de capa
Versión publicada en ojodigital.com

Arriba---------------- Modos de fusión ----------------Arriba
selección de exemplos de aplicacións típicas da sección Modos de fusión

Xogar coa opacidade en modo Normal
En español
Repuxado e outros efectos co modo Inverter
En español
Inversións parciais en modo Reverse-Out
En español
Pintar en modo Detrás
Pintar fondos, encher zonas transparentes, aportar color mate de fundido
En español
Crear transparencias manualmente en modo Borrar
En español
Resplandores con ruído e desintegración co modo Disolver
En español
Simular grao de emulsión en modo Disolver
En español
Utilizar o tampón de clonar cos modos Acrarar e Escurecer
En español
Matizar efectos de iluminación en modo Acrarar
En español
Resplandor suave nas luces co modo Acrarar
En español
Evitar rebordos craros ao enfocar, co modo Escurecer
En español
Combinar imaxes en modo Trama/Pantalla
En español
Combinar imaxes en modo Multiplicar
En español
Sombras sobre detalles en modo Multiplicar
En español
Mellorar atmósfera en fotografías blandas, co modo Multiplicar
En español
Tatuaxes en modo Multiplicar
En español
Efectos gráficos: liñas de bordo, en modo Multiplicar
En español
Realzar retratos pintando con grises en modo Sobreexpoñer
En español
Efectos de luz con tampón de clonar ou picel de historia, en modo Sobreexpoñer
En español
Escurecer (polarizar) ceos abrancazados co modo Subexpoñer
En español
Iluminar ou Escurecer texturas con Sobreexposición e Subexposición liñal
En español
Combinar imaxes en modo Superpoñer
En español
Colorear escala de grises en modo Superpoñer
En español
Textos sobre texturas en modo Superpoñer
En español
Texturar fotografías en modo Luz suave
En español
Reforzar cores pintando en modo Luz suave
En español
Reforzar a un tempo contraste e saturación
En español
Ennegrecer fondos con luz intensa
En español
Textura de papel gofrado sen perder a cor
En español
Moléculas e outros efectos con Acrarar e Luz focal
En español
Posterizar co modo Mestura definida
En español
Solarizacións en modo Diferencia
En español
Efecto de clave alta con Exclusión e Trama
En español
Motivos fractais con AND, OR e XOR lóxico
En español

Arriba-------------------- Recursos -------------------- Arriba

Accións dimensionais
Lote de accións que fan duplicados, reflexos
e series repetidas a partir dunha imaxe

Versión en español

Descargar
accións

Plantillas xeométricas
Metades, tercios, radicais e particións áureas para reencuadre e proporcionado de fotografías

Versión en español

Descargar
plantillas

Páxina principal Contacto Perfil artístico e profesional Enlaces favoritos